centrech kochleárních implantací, jejichž adresy naleznete zde, se Vám bude ochotně věnovat zkušený tým odborníků.

Na základě podrobného zhodnocení stavu sluchu, komunikačních schopností, psychologického vyšetření a dalších lékařských vyšetření odborníci centra posoudí, zda je pro Vás nebo pro Vaše dítě kochleární implantát vhodným řešením.

Zároveň s Vámi probere všechny další podmínky a možnosti
a zodpoví Vaše otázky.

Pokud všechna vyšetření v centru kochleárních implantací ukáží, že jste Vy nebo Vaše dítě vhodným kandidátem na kochleární implantát, čeká Vás:

  • CHIRURGICKÉ ZAVEDENÍ IMPLANTÁTU
  • PROGRAMOVÁNÍ ZVUKOVÉHO PROCESORU
  • REHABILITACE

PROCES ZAVEDENÍ IMPLANTÁTU

Zavedení kochleárního implantátu HiResolution Bionic Ear od AB  je v rukou zkušeného ušního chirurga již běžným a bezpečným zákrokem. Trvá přibližně dvě hodiny a provádí se pod mikroskopem v celkové anestezii. Chirurg při ní zavede tělo implantátu pod kůži za uchem a svazek elektrod do hlemýždě vnitřního ucha.

Po zákroku zůstanete ještě několik dní v nemocnici a další týden až dva v domácím ošetření.

Elektrody implantátů HiResolution Bionic Ear jsou velmi jemné a mají speciální tvar, aby snadno vklouzly do nitra hlemýždě a přitom bylo možné zachovat případné zbytky sluchu.

PROGRAMOVÁNÍ ZVUKOVÉHO PROCESORU

Po operaci ještě neuslyšíte. Nejprve se musí ucho zahojit a asi za měsíc po implantaci Vám klinický inženýr nastaví zvukový procesor a zapojí implantát.

Uslyšíte zvuky, na které si mozek začne zvykat a naučí se je rozlišovat a rozumět jim. S vylaďováním programu ve Vašem procesoru a v průběhu rehabilitace se budou Vaše schopnosti slyšet postupně zlepšovat.

Nastavování zvukového procesoru se opakuje podle potřeby, u malých dětí je většinou ladění procesoru častější a vyžaduje více času.

Stav sluchových drah a prahy vnímání elektrických impulzů se liší u každého člověka.

Systém HiResolution Bionic Ear poskytuje mnoho možností různých způsobů stimulace, tak, aby mohl klinický inženýr naprogramovat Váš zvukový procesor přesně „na míru“ podle Vašich individuálních potřeb nebo podle potřeb Vašeho dítěte.

REHABILITACE

Po prvním nastavení zvukového procesoru začíná období plné očekávání, radosti i náročné práce – rehabilitace.

Někteří uživatelé kochleárního implantátu, zvláště ti, kteří ohluchli nedávno, mohou rozumět řeči velmi brzy po prvním nastavení zvukového procesoru.

Pro většinu uživatelů je však potřeba speciální nácvik, než se naučí implantát co nejlépe využívat.

centrech kochleárních implantací Vám zkušené logopedky poskytnou odborné vedení a připraví pro Vás a Vaše dítě rehabilitační program ve spolupráci s odborníky v místě bydliště.

Je důležité, aby se rodiče dětí po implantaci co nejvíce podíleli
na rehabilitaci a využívali k ní každodenní činnosti a hry s dítětem.
Také je důležité, abyste Vy nebo Vaše dítě užívali kochleární implantát v průběhu co možná nejdelší části dne.