Jak slyší normální ucho?

Jak slyšíme s kochleárním implantátem?

Je implantát vhodný pro mne?