DĚTI

Děti, které se narodily neslyšící a dostaly kochleární implantát velmi brzy, nejlépe mezi 1. a 2. rokem, mají velkou naději, naučit se pomocí implantátu slyšet, mluvit a rozumět natolik, že po kvalitní rehabilitaci mohou navštěvovat běžnou školu pro slyšící.

Mozek se učí interpretovat zvuky nejúčinněji v prvních letech života, a proto čím dříve dítě dostane implantát, tím lépe.

Také starší děti, které neslyšely od narození, ale kterým byla poskytována kvalitní rehabilitace a používaly od raného věku sluchadla, takže se u nich rozvinula mluvená řeč, mohou úspěšně využít kochleární implantát.

DOSPĚLÍ

Dospělí, kteří ztratili sluch náhle nebo postupně, mají obvykle s kochleárním implantátem výborné výsledky a čím dříve po ohluchnutí implantát dostanou, tím větší přínos implantátu mohou očekávat.

Dospělí, kteří se narodili neslyšící nebo kteří ztratili sluch v raném dětství, mají obvykle omezený přínos z kochleární implantace. Je to z důvodu, že mozek, který dlouho nedostával sluchové informace, přestává být postupně schopen zvuky rozpoznávat.

Díky kombinacím nejpokročilejších technologií zpracování zvuku umožňuje systém HiResolution Bionic Ear svým uživatelům
slyšet co nejpřesněji a nejpřirozeněji i v těch nejsložitějších poslechových situacích.