Systém kochleárního implantátu  HiResolution Bionic Ear se skládá z vnitřních a vnějších součástí:

  • Vnitřní implantát je umístěn pod kůží za uchem.
  • Zevně se nosí na hlavě vysílací cívka, která drží nad implantátem pomocí magnetu a vysílá do něj energii a zakódovanou informaci o okolních zvucích

zvukový procesor, který může mít podobu závěsného sluchadla, jako Naída CI  nebo může být nošen kdekoliv jinde na těle jako Neptune.

Zvuk je zachycován mikrofony (systém AB má možnost využívat až 4 mikrofony k optimálnímu zpracování zvuku) a ve zvukovém procesoru je zpracován na elektrické signály. Ty jsou z procesoru přenášeny vysílací cívkou do přijímače implantátu.

V implantátu se informace o zvuku dále zpracuje a odesílá k elektrodám umístěným v hlemýždi vnitřního ucha.

Elektrody v hlemýždi aktivují sluchový nerv, který přenáší informaci o zvuku dále do mozku.

HiResolution Bionic Ear je nejpokročilejším a nejvýkonnějším systémem kochleárního implantátu s největší rozlišovací schopností zvuků, 5x vyšší, než ostatní systémy a s nejvyšší možnou rychlostí stimulace.

Umožňuje slyšet co nejpřesněji a nejpřirozeněji i ve složitých poslechových situacích.

Jak pracuje kochleární implantát?

Kochleární implantáty od AB pomáhají lidem se závažnou sluchovou ztrátou. Ta nastává, když jsou vláskové buňky v hlemýždi (cochlea) vnitřního ucha příliš poškozené nebo úplně chybějí. Bez fungujících vláskových buněk nemohou být zvuky— i když jsou zesíleny sluchadlem — přenášeny do sluchových center v mozku.

Celý proces, od zachycení zvuků až k jeho zpracování v mozku, probíhá tak rychle, že uživatel implantátu slyší zvuky tak, jak přicházejí.

Vnější součásti zachycují okolní zvuky včetně řeči a hudby.

Zvuky jsou zde zpracovány tak, aby mohly být přeneseny přes kůži do implantátu.

Implantát dále předává signály do svazku elektrod umístěných v hlemýždi.

Jednotlivé elektrody předávají signály sluchovému nervu, který je přenáší do mozku, kde jsou vnímány jako zvuky.