Systém kochleárního implantátu  HiResolution Bionic Ear se skládá z vnitřních a vnějších součástí:

  • Vnitřní implantát je umístěn pod kůží za uchem.
  • Zevně se nosí na hlavě vysílací cívka, která drží nad implantátem pomocí magnetu a vysílá do něj energii a zakódovanou informaci o okolních zvucích, a zvukový procesor, který má podobu závěsného sluchadla a může být nošen za uchem nebo mimo ucho.

Zvuk je zachycován mikrofony (systém AB má možnost využívat až 4 mikrofony k optimálnímu zpracování zvuku) a ve zvukovém procesoru je zpracován na elektrické signály. Ty jsou z procesoru přenášeny vysílací cívkou do přijímače implantátu.

V implantátu se informace o zvuku dále zpracuje a odesílá k elektrodám umístěným v hlemýždi vnitřního ucha.

Elektrody v hlemýždi aktivují sluchový nerv, který přenáší informaci o zvuku dále do mozku.

HiResolution Bionic Ear je nejpokročilejším a nejvýkonnějším systémem kochleárního implantátu s největší rozlišovací schopností zvuků, 5x vyšší, než ostatní systémy, a s nejvyšší možnou rychlostí stimulace.

Umožňuje slyšet co nejpřesněji a nejpřirozeněji i ve složitých poslechových situacích.

Jak pracuje kochleární implantát?

Kochleární implantáty od AB pomáhají lidem se závažnou sluchovou ztrátou. Ta nastává, když jsou vláskové buňky v hlemýždi (cochlea) vnitřního ucha příliš poškozené nebo úplně chybějí. Bez fungujících vláskových buněk nemohou být zvuky— i když jsou zesíleny sluchadlem — přenášeny do sluchových center v mozku.

Celý proces, od zachycení zvuků až k jeho zpracování v mozku, probíhá tak rychle, že uživatel implantátu slyší zvuky tak, jak přicházejí.

Vnější součásti zachycují okolní zvuky včetně řeči a hudby.

Zvuky jsou zde zpracovány tak, aby mohly být přeneseny přes kůži do implantátu.

Implantát dále předává signály do svazku elektrod umístěných v hlemýždi.

Jednotlivé elektrody předávají signály sluchovému nervu, který je přenáší do mozku, kde jsou vnímány jako zvuky.