ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ PODPORY A PORADENSTVÍ

Společnost Abionic s.r.o. zajišťuje technickou podporu a poradenství pro uživatele systému HiResolution Bionic Ear od AB v těsné spolupráci s centrem kochleárních implantací, kde byl pacient operován.

Vedení společnosti Abionic s.r.o. vychází z dlouholetých zkušeností s programem kochleárních implantací v České republice a z bohatých poznatků z praxe úspěšných zahraničních programů.

Úzce spolupracujeme se všemi centry kochleárních implantací v ČR a pracovišti a institucemi zabývajícími se sluchovým postižením, kde provádíme pravidelná školení a porady tak, aby péče o uživatele byla systematická, komplexní a dlouhodobě zajištěná.

 

V případě poruchy, kdy uživatel implantátu přestane slyšet nebo slyší špatně, doporučuje výrobce, po orientačním přezkoušení systému (kontrola baterií, kabelu a vysílací cívky podle popisu v uživatelské příručce), aby se uživatel obrátil nejprve na centrum kochleárních implantací, na svého inženýra, který provádí nastavování zvukového procesoru.

Pokud nejde o medicínskou příčinu, mohou být příčinou poruchy následující situace:

– Chyba je ve vysílacím kabelu nebo ve vysílací cívce – tyto díly dostává každý uživatel systému AB v základní výbavě dva, má tedy vždy jeden náhradní, aby nezůstal bez možnosti slyšet.

– Pokud je závada ve zvukovém procesoru, má spol. Abionic s.r.o. k dispozici procesor náhradní, který do 24 hodin (většinou však dříve) poskytne uživateli systému AB zdarma, aby nezůstal bez možnosti slyšet, než se vyřeší reklamace nebo oprava či výměna procesoru.

Porucha vnitřního implantátu je velmi výjimečná. Implantáty HiResolution Bionic Ear jsou konstruovány tak, aby vydržely celý život. Ve vzácném případě selhání zajišťujeme diagnostiku a výměnu implantátu v těsné spolupráci s výrobcem a centrem kochleárních implantací.

Pokud jde o běžnou údržbu zevních součástí (přezkoušení, vyčištění mikrofonu, apod.) a poradenství, je k dispozici v centru kochleárních implantací v rámci pravidelného nastavování procesoru a nebo u nás v sídle spol. Abionic s.r.o., Na Zderaze 12, 120 00 Praha 2, tel. 737 107 710, e-mailová adresa: info@abionic.cz.