JAK ZJISTÍTE, ŽE PRÁVĚ VÁM MŮŽE KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT HIRESOLUTION BIONIC EAR POMOCI?

Pokud Vám nebo Vašemu dítěti ani dobře nastavená sluchadla neumožňují dostatečné rozumění řeči, je pravděpodobné, že by Vám kochleární implantát HiResolution Bionic Ear mohl pomoci.

centrech kochleárních implantací, jejichž adresy naleznete zde, se Vám bude ochotně věnovat zkušený tým odborníků.

Na základě podrobného zhodnocení stavu sluchu, komunikačních schopností, psychologického vyšetření a dalších lékařských vyšetření odborníci centra posoudí, zda je pro Vás nebo pro Vaše dítě kochleární implantát vhodným řešením.

Zároveň s Vámi probere všechny další podmínky a možnosti a  zodpoví Vaše otázky.

Podrobný proces zavedení implantátu naleznete v sekci Cesta uchazeče.

VÍCE INFORMACÍ

Jestliže máte oboustranně velmi závažnou percepční nedoslýchavost a sluchadla Vám nepomáhají rozumět řeči, zvláště po telefonu nebo v hlučném prostředí a při rozhovoru musíte stále více odezírat, mohl by pro Vás být kochleární implantát HiResolution Bionic Ear vhodným řešením.

Kochleární implantát HiResolution Bionic Ear může pomoci v případě náhlého ohluchnutí, ale také při postupném zhoršování sluchové ztráty, v každém věku, od malých dětí po dospělé i starší osoby.

Senzorineurální nebo také percepční nedoslýchavost nastává, když nefunguje správně sluchový orgán (vláskové buňky) v hlemýždi vnitřního ucha. U takové poruchy sluchu slyšíte zvuky nejen slaběji, ale zkreslené, špatně rozlišitelné od sebe. Následkem toho je obtížné rozlišovat zvuky řeči a rozumět. Když jsou vláskové buňky poškozené jen částečně, mohou Vám pomoci sluchadla. U závažného poškození vláskových buněk však zesílení zvuku sluchadly dostatečně nepomáhá. Je potřeba informaci o zvuku dodat sluchovému nervu jiným způsobem, obejít nefungující vláskové buňky a přímo stimulovat sluchový nerv. To umí kochleární implantát. Zjednodušeně řečeno, je to vlastně elektronická náhrada, „protéza“ vláskových buněk.

JE KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT VHODNÝM ŘEŠENÍM PRO MÉ DÍTĚ?

Možná má senzorineurální nedoslýchavost Vaše dítě. Nereaguje na zvuky, zvláště na ty vysoké, opožďuje se ve vývoji řeči. V každém případě byste se měli co nejdříve obrátit na ušního lékaře, aby Vašemu dítěti zajistil podrobné vyšetření sluchu a probral s Vámi možnosti řešení. I když uvažujete o kochleární implantaci, vždy je potřeba nejprve vyzkoušet výkonná sluchadla. Pokud nemáte s kým se poradit, pomůžeme Vám najít nejbližší pracoviště v místě Vašeho bydliště, kam se můžete obrátit pro radu a informace.

PŘÍNOS KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU

Studie ukazují, že dospělí s kochleárním implantátem rozumí větám v průměru téměř 7x lépe, než se sluchadlem. Vedle toho jsou tu další zlepšení. Při průzkumu 900 uživatelů kochleárního implantátu v USA většina respondentů odpověděla, že mohou efektivně komunikovat po telefonu a líbí se jim poslech hudby. Téměř 80% osob, které dostaly kochleární implantát HiResolution Bionic Ear v průběhu jednoho roku od chvíle, kdy bylo zjištěno, že jsou kandidáty, řeklo, že kdyby to mohli vrátit, chtěli by dostat implantát daleko dříve. Opravdu není na co čekat.