ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ZVUKU OD AB A PHONAKU

HiRes Fidelity 120™

Strategie zpracování zvuku unikátní pro AB. Používá 120 spektrálních pásem a poskytuje tak 5x větší rozlišení zvuků než jiné systémy kochleárního implantátu, umožňuje tak detailní rozlišení řeči a komplexní vnímání hudby.

ClearVoice™

Automaticky analyzuje prostředí a adaptuje se v každé poslechové situaci, ve které se uživatel nachází, odděluje řeč od rušivých zvuků a automaticky optimalizuje rozumění řeči ve ztížených poslechových podmínkách. Technologie zpracování zvuku, jediná v oboru s certifikovaným klinickým ověřením zlepšení sluchového výkonu v hluku.

AutoSound™

Adaptuje se dynamicky na měnící se akustické podmínky okolí, přizpůsobuje automaticky dynamický rozsah a automaticky tak optimalizuje poslech, podobně jako to dělá normálně slyšící ucho.

UltraZoom

Technologie dvou mikrofonů vyvinutá Phonakem umožňuje soustředění poslechu na zvuky od řečníka, který se nachází čelem k uživateli a zlepšuje tak rozumění řeči v hlučném prostředí.

Mikrofon T-Mic™ 2

Unikátní mikrofon od AB se umísťuje ke vchodu do zvukovodu a umožňuje Vám lépe slyšet v hluku a těšit se z používání telefonu a sluchátek běžným způsobem jako každý jiný.

Elektroakustická stimulace (EAS)

Kombinuje elektrickou stimulaci od AB s akustickým zesílením prostřednictvím akustického háčku od Phonaku a maximalizuje tak využití Vašeho přirozeného zbytkového sluchu. Vyžaduje vyšší verzi nastavovacího softwaru.

Funkce UltraZoom

Funkce UltraZoom, nyní u procesoru Naída CI Q90 automatická, je adaptivní vícekanálový beamformer používající dvojí mikrofon, který se zaměřuje na zvuk od řečníka čelem k uživateli a zlepšuje rozumění řeči v hlučném prostředí

Jedinečné funkce pro oboustranné uživatele

Binaural VoiceStream Technology

ZoomControl

Umožňuje soustředit se na mluvčího, který se nachází vpravo nebo vlevo od uživatele a zlepšuje rozumění řeči v rušivém prostředí, jako je auto, restaurace, apod.

QuickSync

Umožňuje snadné a okamžité současné nastavení hlasitosti a programu v obou procesorech Naída CI řady Q u oboustranných uživatelů.

StereoZoom

Funkce Binaurální technologie VoiceStream, která extrahuje jeden hlas z hlučného okolí a usnadňuje tak individuální konverzaci v prostředí, kde hovoří více lidí

DuoPhone

Automaticky směřuje hlas volajícího po telefonu přímo do obou uší uživatele a umožňuje tak stereo poslech a lepší rozumění při telefonování.

Bezdrátová komunikace

AB myPilot

Dálkový ovladač k procesoru Naída CI informuje o stavu procesoru a baterií, poskytuje pohodlné ovládání programů, hlasitosti a citlivosti. Oboustranným uživatelům umožňuje změny na obou procesorech najednou.

RemoteMic

Vzdálený mikrofon, který usnadňuje konverzaci v rušných prostředích tím, že směřuje hlasy na dálku přímo do procesoru/ů.

ComPilot

Komunikační zařízení, které bezdrátově směřuje hovor, hudbu a zvukové výstupy z nejrůznějších médií přímo do procesoru Naída CI nebo současně do obou procesorů u oboustranných uživatelů a případně do procesoru a sluchadla Phonak na druhém uchu.

TVLink

Zařízení, které směřuje audio signál vysoké kvality z televize přímo do procesoru/ů nebo sluchadla Phonak.

Roger

Zcela nový digitální systém od Phonaku, který bezdrátovým přenosem hlasu řečníka přímo k posluchači výrazně usnadňuje rozumění řeči v hluku a na dálku.