ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ZVUKU OD AB A PHONAKU

HiRes Fidelity 120™

Strategie zpracování zvuku unikátní pro AB. Používá 120 spektrálních pásem a poskytuje tak 5x větší rozlišení zvuků než jiné systémy kochleárního implantátu, umožňuje tak detailní rozlišení řeči a komplexní vnímání hudby.

ClearVoice™

Automaticky analyzuje prostředí a adaptuje se v každé poslechové situaci, ve které se uživatel nachází, odděluje řeč od rušivých zvuků a automaticky optimalizuje rozumění řeči ve ztížených poslechových podmínkách. Technologie zpracování zvuku, jediná v oboru s certifikovaným klinickým ověřením zlepšení sluchového výkonu v hluku.

AutoSound™

Adaptuje se dynamicky na měnící se akustické podmínky okolí, přizpůsobuje automaticky dynamický rozsah a automaticky tak optimalizuje poslech, podobně jako to dělá normálně slyšící ucho.

UltraZoom

Technologie dvou mikrofonů vyvinutá Phonakem umožňuje soustředění poslechu na zvuky od řečníka, který se nachází čelem k uživateli a zlepšuje tak rozumění řeči v hlučném prostředí.

Mikrofon T-Mic™ 2 a M T-Mic™

Unikátní mikrofon od AB se umísťuje ke vchodu do zvukovodu a umožňuje Vám lépe slyšet v hluku a těšit se z používání telefonu a sluchátek běžným způsobem jako každý jiný.

Elektroakustická stimulace (EAS)

Kombinuje elektrickou stimulaci od AB s akustickým zesílením prostřednictvím akustického háčku od Phonaku a maximalizuje tak využití Vašeho přirozeného zbytkového sluchu. Vyžaduje vyšší verzi nastavovacího softwaru.

Jedinečné funkce pro oboustranné uživatele

Binaural VoiceStream Technology

ZoomControl

Umožňuje soustředit se na mluvčího, který se nachází vpravo nebo vlevo od uživatele a zlepšuje rozumění řeči v rušivém prostředí, jako je auto, restaurace, apod.

QuickSync

Umožňuje snadné a okamžité současné nastavení hlasitosti a programu v obou procesorech u oboustranných uživatelů.

StereoZoom

Funkce Binaurální technologie VoiceStream, která extrahuje jeden hlas z hlučného okolí a usnadňuje tak individuální konverzaci v prostředí, kde hovoří více lidí

DuoPhone

Automaticky směřuje hlas volajícího po telefonu přímo do obou uší uživatele a umožňuje tak stereo poslech a lepší rozumění při telefonování.

AUTOSENSE OS 3.0 / AUTOSENSE SKY OS 3.0

Pro co nejpřirozenější, čistý poslech a rozumění řeči v různých situacích

  • Používá umělou inteligenci
  • Analyzuje prostředí 0,4 sec
  • Klasifikuje prostředí – až 200 různých možností úpravy poslechu
  • První klasifikace streamovaného signálu

Operační systém Autosense 3.0 je technologie automatické optimalizace zvuků v nejrůznějších poslechových prostředích. Pomocí umělé inteligence analyzuje každou 0,4 s okolní prostředí, ve kterém se právě nacházíte, klasifikuje ho a podle vyhodnocení může provést až 200 různých úprav poslechu tak, abyste slyšeli co nejlépe a nerušeně to, co právě potřebujete. Poprvé umožňuje takto klasifikovat a upravovat nejen akustický vstup, ale také signál streamovaný z médií.

Operační systém Autosense Sky 3.0, operační systém speciálně vyvinutý pro děti, se přizpůsobuje poslechovým  prostředím typickým pro děti a má automatické funkce přizpůsobitelné prostředí a věku dítěte. Také nastavovací software procesoru má speciální režim Junior pro snadnější a rychlejší nastavování procesoru u dětí.

 

Tichá situace – Pro tichá prostředí a rozumění řeči a poslechový komfort při konverzaci s jednou osobou.

Řeč v hluku – Pro rozumění řeči a komfort v hlučném prostředí a ve skupině osob.

Komfort v hluku – Pro poslechový komfort v hlučných situacích bez přítomnosti řeči.

Hudba – Pro přirozenější poslech a vnímání hudby.

Řeč v hlasitém hluku – Pro rozumění řeči v hlučném prostředí a za přítomnosti mnoha lidí. Funkce StereoZoom v programu umožňuje velmi selektivní zaměření na zdroj zvuku před posluchačem.

Řeč v autě – Pro stabilní poslechové prostředí v autě.

Komfort při ozvěně – Pro komfortní rozumění řeči v prostředích s dozvuky a ozvěnou.

Streamovaná řeč – Použití při streamování řeči z A2DP nebo AirStream.

Streamovaná hudba – Použití při streamování hudby z A2DP nebo AirStream.

DALŠÍ MANUÁLNĚ VOLITELNÉ PROGRAMY

 

Řeč 360° – Pro možnost výběru směru poslechu v situacích, kdy se nelze obrátit ke zdroji zvuku čelem.

DuoPhone – Funkce DuoPhone streamuje signál v reálném čase do druhého ucha, takže hlas volajícího je slyšet v obou uších bez nutnosti použít další příslušenství.

Program Off-Ear – Pro použití v konfiguraci procesoru k nošení mimo ucho za použití mikrofonu na vysílací cívce.

 

PROGRAMY STREAMOVÁNÍ

 

RogerDirect + mic – Kombinuje vstup z mikrofonu Roger a mikrofonů procesoru.

Telefonování + mic – Kombinuje vstup telefonního hovoru z telefonu a mikrofonů procesoru.

PartnerMic + mic – Kombinuje vstup z Phonak PartnerMic a mikrofonů procesoru.

UNIKÁTNÍ FUNKCE

 

UltraZoom – UltraZoom je adaptivní vícekanálová technologie tvarování směrové charakteristiky, která zlepšuje srozumitelnost řeči v hlučném prostředí.

UZ + SNR-Boost – Technologie navržená ke zlepšení odstupu signál/šum v programu s technologií UltraZoom, aby poskytla ještě účinnější potlačení zvuku zezadu.

StereoZoom – StereoZoom je adaptivní vícekanálová technologie tvarování směrové charakteristiky, která se adaptuje na pohybující se a asymetrické zdroje rušení. Její použití vyžaduje kompatibilní zařízení na druhém uchu.

DuoPhone – Automaticky streamuje hlas volajícího i do druhého ucha, takže je jeho hlas slyšet zároveň v obou uších.

Real Ear Sound – Real Ear Sound simuluje funkci a směrovou charakteristiku T-Mic.

WindBlock – WindBlock využívá systém identifikace a rozpoznání zvuku větru. Výkonný adaptivní algoritmus automaticky potlačuje hluk větru.

EchoBlock – EchoBlock je navržen pro prostředí s dozvuky nebo ozvěnou, jako jsou velké výrobní haly, kostely a místnosti s velkou odrazivostí zvuku. EchoBlock automaticky odstraňuje dozvuky a ozvěnu.

SoundRelax – SoundRelax okamžitě a přesně identifikuje impulzní zvuky a aplikuje snížení zisku odpovídající charakteru původního špičkového signálu. SoundRelax tlumí nepříjemné impulzní zvuky.

QuickSync – Jedním dotykem ovládáte obě zařízení na jednou. Okamžitý širokopásmový přenos dat mezi oběma zařízeními zajišťuje, že nastavení hlasitosti a programu jsou vždy vyrovnána a synchronizována. Stisknutí tlačítka na jednom zařízení znamená stejnou změnu i na druhém zařízení.

Environmental balance – Možnost úpravy hlasitosti, která umožňuje uživatelům upravit hlasitost streamovaného signálu oproti zvukům okolního prostředí stisknutím ovládacího tlačítka hlasitosti.